Välkommen!

By pizarro12

Hej och välkomen till Demokrati stavas Vi!

Denna blogg och studiematerial är för DIG som jobbar med ungdomsgrupper, demokratiska processer samt film som verktyg. Vi har inte alla svaren men genom det arbetet som vi gjort under årets gång, vill vi dela med oss av de erfarenheter vi gjort på vägen. En av metoderna som vi jobbat med är Deltagande video se filmen för mer inspiration!

OBS! Bloggen är fortfarande under påbyggnad och vi är tackamma för ditt tålamod!

Denna process har inte varit enkel, den har inte heller följt ett spår utan tagit flera olika vägar. Drivkraften har varit ett kreativt skapande av andra, men också av fler bilder och berättelser utifrån ungdomarnas erfarenheter och perspektiv. Tillsammans och i utbytet med varandra. Deltagarna, filmen, videokameran, weben, övningar och metoder har varit några av de många verktygen vi har jobbat med. Vi har vågat att dels testa, för många, nya plattformar men också trotsa hierarkier, göra det ofärdiga, utveckla och anpassa metoderna, som i sig skapar oväntade möten, som också varit kärnan i det som utvecklat projektet till vad det blivit. Dessa möten har i sin tur lett till glädje och gemenskap, fått oss att se och upptäcka nya, fler men också andra förebilder, som slutligen är ännu en del av de parallella processerna.

Under de olika menyer kan DU hitta bakgrund till projektet, DU hittar dokumentation ifrån de olika träffarna med ungdomarna, DU hittar konkreta övningar och metoder vi har jobbat med, DU kommer även att hitta andra inbjudna filmpedagogers och handledares som vi samarbetat med. DU hittar också filmmaterial som producerats av ungdomarna själva samt en presentation av ungdomarna som deltagit i projektet.

Vi hoppas att DU kommer att kunna ha användning av detta studiematerial på flera sätt!
Kommentera gärna och har du några frågor tveka inte att maila.

Vänligen
Alejandra Pizarro Correa

Creative commons

 image