Övningar & metoder

By pizarro12

Demokrati stavas vi! har jobbat med olika övningar och metoder. Vi har lånat och inspirerats av andra, gjort om, lagt till och testat oss fram! Här hittar du några av dem vi jobbat med, lära känna och presentationsövningar, värderings- och samarbetsövningar, dramaövningar och lite till! Läs mer längre ner.

[slideshow]

Demokrati stavas vi! har  jobbat med 5 olika ungdomsgrupper, 3 av grupperna har jag  personligen träffat minst 10 gånger och ca 3 timmar/tillfälle. 1 grupp träffade jag endast vid 1 tillfälle under ca 4 timmar och var ett utbyte mellan två olika ungdomsgrupper och projekt. 1 grupp träffade jag vid 3 tillfällen , ca 3 timmar/ tillfälle men de ungdomar inkluderades i grupp 5. Så även om grupperna och träffarna har varit lite olika har vi jobbat med deltagande video och olika övningar beroende av grupp, tillfälle och syfte.

Min tidigare erfarenhet av att jobba med olika ungdomsgrupper och många duktiga pedagoger har lärt mig vikten av att:

1. Försöka lära sig namnen på dem man jobbar med även om DU bara träffar dem vid 1 tillfälle. Därför kan det vara bra att ha namnlappar i början så alla ser vad alla heter och kan därför bli tilltalade med sitt eget namn.

2. Att i bästa mån skapa ett inkluderande och öppet klimat där alla i gruppen kan känna sig välkomna och förstå att de är en viktigt del av gruppen. Därför har vi valt att jobba med rundor, så alla i gruppen får möjlighet att göra sin röst hörd innan olika roller och positioner bildas inom gruppen och på så sätt också sprida makten i gruppen.

3. Ta sig tid för samtal och det spontana mötet. Jag har haft höga ambitioner, planerat varje träff och förberett många gånger en en hel del men även om jag har en tanke eller idé från början som också är viktigt för strukturen så är det gruppen som är i fokus och den processen vi är en del av tillsammans. Därför har vi fått improvisera många gånger och istället vara mer lyhörda och närvarande för det behov som gruppen har än den egna planeringen. Detta har varierar givetvis från grupp till grupp och metod. DIY är ju som namnet uttrycker Gör det själv! en enklare form för att sänka de egna kraven, ta ett steg tillbaka och låta gruppen ta ett större ansvar.

Detta är givetvis beroende av grupp, sammanhang, hur ofta ni träffas och varför?

Isbrytare/ lära känna övningar

Samarbetsövningar
  • Stolarna x 2
  • Ballongerna
  • Blinkleken